Democracy Works (DeWorks)


Berlindeki şirketler ve göçmen kurumları demokratik yeterlilik için birlikte çalışıyor 

La Red tarafından yürütülen Democracy Works projesi demokratik davranışlar özellikle de iş hayatında ırkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadele yolları üzerine çalışmaktadır.  

Berlin, son yıllarda, işgücü piyasasına ve ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunan çeşitli göçlerle büyüyen bir şehirdir. Ekonomik yapısı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) dayanmaktadır. Bu KOBİ’lerin önemli bir kısmında da -işveren ve de çalışan- göçmenler çalışmaktadır ve birçoğu uluslararası start-up’lar tarafından yönlendirilmektedir.  

‘Democracy Works’, iş gücündeki çeşitliliği ve ortaya çıkan zorlukları, işletmeler ve La Red arasındaki başarılı işbirliğinin temeli olarak görüyor. Çok çeşitliliği benimseme ve çatışmaları çözme konusunda KOBİ’leri (Tüm sektörlerdeki göçmen ve göçmen olmayan,) ve göçmen çalışanları destekliyoruz, demokratik katılımı teşvik ediyoruz ve ayrımcılık, ırkçılık, aşırı sağcılık konularını konuşuyoruz. 

Proje kapsamında aşağıdaki hizmetler ücretsiz verilmektedir: 

  • KOBİ’ler için: çalıştaylar ve eğitimler, sosyal medya faaliyetleri, farkındalık ve katılım etkinlikleri. 
  • Göçmen çalışanlar için: Farklı dillerde çevrimiçi ve yüz yüze çok dilli eğitimler. 

„Democracy Works – Berliner Betriebe und Migrantenorganisationen gemeinsam für Demokratiekompetenz“ projesi, Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS) tarafından „Unsere Arbeit: Unsere Vielfalt“ programında finanse edilmektedir. 

Das Projekt „Democracy Works – Berliner Betriebe und Migrantenorganisationen gemeinsam für Demokratiekompetenz“ wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Programm „Unsere Arbeit: Unsere Vielfalt“

und administriert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge