My Democracy – Soziale Medien von Migrantenorganisationen für das Empowerment im Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus


Moja Demokratija – Socijalni mediji migrantskih organizacija za osnaživanje u suočavanju s desničarskim ekstremizmom i rasizmom

Polazna situacija

Posljednjih godina novi doseljenici u Njemačkoj razvili su ogromne mreže i rezonantne prostore na svom maternjem jeziku na društvenim mrežama, tako da je komunikacija s ljudima s imigracijskim iskustvom ili obiteljskom poviješću imigracije teško zamisliva bez Facebook-a, Instagram-a, WhatsApp-a , YouTube-a itd.

Iz iskustva s radom u digitalnim mrežama znamo da doseljenici često doživljavaju rasizam i desničarski ekstremizam na društvenim mrežama, uključujući grupe i prostore na društvenim mrežama na maternjem jeziku povezane s temom integracija u Njemačkoj. Počinitelji ne dolaze samo izvana, iz većinskog društva, već i iz samih migrantskih mreža, u kojima se svakodnevne rasističke predrasude, ekstremni nacionalizam, teorije zavjere, mačizam i mržnja prenose između grupa prema marginaliziranim podskupinama. Samo nekoliko grupa ili prostora na društvenim mrežama su, dosljednom administracijom i moderacijom, oslobođeni toga.

Ciljevi, ciljne skupine i metode

Cilj projekta je osnažiti migrantkinje i migrante, kao i migrantske organizacije, u suočavanju s desničarskim ekstremizmom i rasizmom.
Specifični ciljevi projekta su:
 Participativno i aktivno generiranje znanja o rasizmu i desničarskom ekstremizmu u prostorima društvenih mreža doseljenika
 Opis uspješnih strategija za suočavanje sa rasizmom i desničarskim ekstremizmom na društvenim mrežama
 Uspostavljanje specifičnih integracionih grupa na društvenim mrežama koje će biti bez rasizma i desničarskog ekstremizma
 Rješavanje problema rasizma i desničarskog ekstremizma u grupama, kako bi iste postale polazna točka za kampanje

Ciljne skupine projekta su (novi) doseljenici koji su još uvijek u procesu prilagođavanja i orijentacije, kao i migrantske (samo) organizacije, pružatelji usluga, administratori i moderatori prostora društvenih mreža koje dugoročno u svom radu žele da utemelje osnaživački pristup projekta.

U sklopu projekta planirana je provedba sljedećih aktivnosti: koncepcija i provedba online ankete, organizacija participativnih rasprava radi poticanja suočavanja sa rasizmom i desničarskim ekstremizmom na četiri jezika (arapski, bosansko/srpko/hrvatksi, bugarski, italijanski), kao i osnivanje akademije za društvene mreže.

Pored toga na socijalnim medijima se prate i uređuju grupe na 3 jezika (bosansko/srpko/hrvatksi, bugarski, italijanski)

Moja demokratija“ finansira Savezna povjerenica za migraciju, izbjeglice i integraciju i Savezna povjerenica za antirasizam