My Democracy – Soziale Medien von Migrantenorganisationen für das Empowerment im Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus


Моята демокрация –Мигрантските организации в социалните медии и подходът им в борбата с десния екстремизъм и расизма

Изходна ситуация

През последните години, новодошли мигранти в Германия успяха да развият в социалните медии огромни социални мрежи и пространства с широк обхват на действие на родните си езици, така че днес комуникацията между хората в чужбина едва ли вече е възможна без Facebook, Instargram, Whatsapp, YouTube и др.

От нашият опит и работа в социалните мрежи знаем, че мигрантите често се сблъскват с теми като расизъм и десен екстремизъм, включително и в свързаните с интеграция групи в социалните медии, изградени на съответния роден език.

Подкрепящите подобни теми не са само външни хора от мнозинството. Това са и хора от самите мигрантски групи, в които ежедневните расистки предразсъдъци, екстремен национализъм, конспиративни теории, власт и омраза биват предавани не само помежду им, но и към маргинализирани подгрупи.
Малко от тези групи или пространства могат да бъдат предпазени от подобни теми чрез последователно модериране от страна на Администраторите в дигиталните мрежи.

Цели, целеви групи и методи

Проектът има за цел да подпомогне мигрантите както и мигрантските организации в преодоляването им на десния екстремизъм и расизма като цяло.
Конкретните цели на проекта са:
– създаване и разпространение на знания за расизма и десния екстремизъм в мигрантските социални медии и дигиталното пространство;
– описание на успешни стратегии за действие за справяне с расизма и десния екстремизъм в социалните медии;
– създаване на специфични групи в социалните мрежи свързани с теми за интеграцията, свободни от расизъм и десен екстремизъм
– тематизиране на конфликтите с расизма и десния екстремизъм в групите, като отправна точка за организирането на кампании.

Целевите групи на проекта са както новодошли мигранти, които все още се намират в процес на ориентиране и интегриране, също и мигрантски (само)организации, администратори и модератори в социалните медии, които да заложат трайно в работата си подхода на проекта за устойчива подкрепа и подготовка на всички интересуващи и стремящи се да развият собствени сили и познания в областта на интеграцията.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:
– разработване и провеждане на онлайн проучвания;
– организиране на дискусии на съответните езици: арабски, босненски/хърватски/сръбски, български, италиански, с цел стимулиране на борбата с расизма и десния екстремизъм;
– създаване на академия за социални медии.

Освен това ще бъдат създадени и поддържани групи в социалните медии на три езика (BKS – босненски/хърватски/сръбски, български, италиански).

Проектът ‚‚Моята демокрация‘‘ се осъществява с финансовата подкрепа на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма.