My Democracy – Soziale Medien von Migrantenorganisationen für das Empowerment im Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus


Моята демокрация –Мигрантските организации в социалните медии и подходът им в борбата с десния екстремизъм и расизма

Изходна ситуация

През последните години, новодошли мигранти в Германия успяха да развият в социалните медии огромни социални мрежи и пространства с широк обхват на действие на родните си езици, така че днес комуникацията между хората в чужбина едва ли вече е възможна без Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и др.

От нашият опит и работа в социалните мрежи знаем, че мигрантите често се сблъскват с теми като расизъм и десен екстремизъм, включително и в свързаните с интеграция групи в социалните медии, изградени на съответния роден език.

Подкрепящите подобни теми не са само външни хора от мнозинството. Това са и хора от самите мигрантски групи, в които ежедневните расистки предразсъдъци, екстремен национализъм, конспиративни теории, власт и омраза биват предавани не само помежду им, но и към маргинализирани подгрупи.
Малко от тези групи или пространства могат да бъдат предпазени от подобни теми чрез последователно модериране от страна на Администраторите в дигиталните мрежи.

Цели, целеви групи и методи

Проектът има за цел да подпомогне мигрантите както и мигрантските организации в преодоляването им на десния екстремизъм и расизма като цяло.
Конкретните цели на проекта са:

  • участие и активиране на знанията за расизма и десния екстремизъм в дигиталните пространства на мигрантите;
  • описание на успешни стратегии за действие за справяне с расизма и десния екстремизъм в социалните медии;
  • тематизиране на конфликтите с расизма и десния екстремизъм в социалните мрежи като отправна точка за организирането на кампании;
  • разработване и прилагане на многоезични, модулни обучения (Social Media Academy);
  • съвместна работа и сътрудничество.

Целевите групи на проекта са мигрантски организации, доставчици на услуги в социалните мрежи (напр. администратори и модератори на Facebook групи), хора с и без миграционен произход, които са или могат да бъдат жертви на расистки атаки в мрежата, както и доброволци, които действат срещу расизма и десния екстремизъм в дигиталното пространство.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:
разработване и провеждане на онлайн проучвания, организиране на дискусии на различни езици с цел стимулиране на дебата за расизма и десния екстремизъм, създаване на академия за социални медии (Social Media Academy), концепиране и провеждане на специфични обучения за съответните целеви групи.

Академията за социални медии има за цел да предостави както онлайн така и аналогови многоезични обучения за целевите групи на проекта, с цел предоставяне на инструменти и ресурси за безопасен и проактивен подход при справянето с расизма и десния екстремизъм в социалните мрежи.
Различните  модулни семинари ще подпомогнат целевите групи по-добре да възприемат и тълкуват явлението в социалните мрежи.

Проектът ‚‚Моята демокрация‘‘ се осъществява с финансовата подкрепа на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма.